Στην GB.tech έχουμε τις λύσεις για το επαγγελματικό η/και το οικιακό σας δίκτυο. Προσφέρουμε λύσεις για την βέλτιστη λειτουργία κάθε είδους δικτύου. Για να το πετύχουμε αυτό  χρησιμοποιούμε αναλυτές πρωτοκόλλων.

Οι αναλυτές πρωτοκόλλων είναι συσκευές που συνδέονται σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και καταγράφουν την κίνηση σε αυτό. Επειδή οι επικοινωνίες υπολογιστών γίνονται με πακέτα που μεταφέρονται σε δυαδική μορφή, δεν απαιτείται μόνο η απλή καταγραφή των διερχόμενων πακέτων. Τα δεδομένα αυτά θα είναι τυχαία, επειδή καθένα αποτελεί τμήμα διαφορετικής επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Επίσης, θα είναι ακατανόητα για έναν άνθρωπο που θα τα βλέπει. Έτσι απαιτείται κάποιου είδους υψηλότερη λειτουργία, που θα αποκωδικοποιεί την επικοινωνία και θα εξάγει κάποιο αποτέλεσμα από αυτήν. Οι αναλυτές πρωτοκόλλων χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές δικτύων:

1.Για τη μετατροπή των πακέτων σε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή,

2.Ανάλυση σφαλμάτων, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα σε δίκτυα, όπως για παράδειγμα γιατί δεν επικοινωνεί ο υπολογιστής Α με τον υπολογιστή Β,

3.Ανάλυση επιδόσεων δικτύων, ώστε να αναγνωρίζονται τα σημεία του δικτύου που έχουν συμφόρηση (bottleneck),

4.Αναγνώριση εισβολών σε δίκτυα, για να εντοπίζονται hackers/ crackers,

5.Καταγραφή της κίνησης ενός δικτύου με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κακόβουλοι εισβολείς να μην μπορούν να σβήσουν τα σχετικά αρχεία.

Τέλος, μπορούμε να καλύψουμε μία τεράστια γκάμα υλικών για την εγκατάσταση του δικτύου σας.

Στην GB.tech πιστεύουμε στην δύναμη των διαπροσωπικών σχέσεων και σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρούμε ΜΑΖΙ λύση στο πρόβλημα δικτύου που αντιμετωπίζετε ή/και να μας ζητήσετε μια προσφορά για εγκατάσταση του νέου σας δικτύου.

Σε αυτό το σημείο το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε τους Πατέρες των δικτύων. Γι αυτό τον λόγο σας παραθέτουμε το έργο τους:

Paul Baran (1926 –2011): Δίκτυα Υπολογιστών, Μεταγωγή Πακέτου

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Baran

Leonard Kleinrock (1934): Δίκτυα Υπολογιστών, Μεταγωγή Πακέτου

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock

Larry Roberts (1937): Δίκτυα Υπολογιστών, Μεταγωγή Πακέτου, ARPAnet

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Roberts_(scientist)

Larry Page (1973): Google

https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Page

Tim Berners-Lee (1955): Πρωτόκολλα HTTP, WWW

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

Bob Kahn (1938): Μεταγωγή Πακέτου, ARPAnet, Πρωτόκολλα TCP/IP

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Kahn

Vint Cerf (1943): Πρωτόκολλα TCP/IP, Παγκοσμιοποίηση του Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf

Bob Metcalfe (1946): Τοπικά Δίκτυα Ethernet

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Metcalfe